<#webadvjs#>

??????????????,???????????,?????????y8

TNN online #โอนอวัยวะกันYOUNG ชวนบริจาคอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้ เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้อื่น

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

#โอนอวัยวะกันYOUNG ชวนบริจาคอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้ เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้อื่น

#โอนอวัยวะกันYOUNG ชวนบริจาคอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้ เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้อื่น

ยอดบริจาคอวัยวะและดวงตา ที่สภากาชาดไทย ตัวเลขยังคงน่าเป็นห่วง มีผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา กว่า 20,000 คน แต่มีผู้บริจาคเพียง 360 คนต่อปี

#โอนอวัยวะกันYOUNG ชวนบริจาคอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้ เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้อื่นยอดบริจาคอวัยวะและดวงตา ที่สภากาชาดไทย ตัวเลขยังคงน่าเป็นห่วง มีผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา กว่า 20,000 คน แต่มีผู้บริจาคเพียง 360 คนต่อปี เนื่องจากมีผู้บริจาคที่น้อยลง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชัน ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เห็นความสำคัญของการให้ไม่สิ้นสุด สานต่อโครงการ LET THEM SEE LOVE  เป็นปีที่ 16  ปีนี้สื่อสารถึงคนรุ่นใหม่ผ่านแนวคิด #โอนอวัยวะกันYOUNG ชวนกระตุกความคิด พิจารณาความจริงของการบริจาคอวัยวะ เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยไปพร้อมกัน โดยสามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา หรือบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในกระบวนการปลูกถ่าย ได้แล้วที่