<#webadvjs#>

??????????????,???????????,?????????y8

TNN online เปรียบเทียบความรุนแรงโคิดสายพันธุ์ "โอไมครอน กับ สายพันธุ์อื่น"

TNN ONLINE

InfoGraphic

เปรียบเทียบความรุนแรงโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน กับ สายพันธุ์อื่น"

เปรียบเทียบความรุนแรงโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน กับ สายพันธุ์อื่น

 โฆษก ศบค.เปรียบเทียบความรุนแรงและการก่อโรค ในสายพันธุ์ที่น่ากังวล "โอไมครอน" (Omicron) หรือ B.1.1.529 เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลความรุนแรง ขณะที่ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า วัคซีนยังสามารถป้องกันอาารรุนแรงได้

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

กรมควบคุมโรค ได้รายงานถึงลักษณะของตัวเชื้อไวรัสเปรียบเทียบความรุนแรงและการก่อโรค ในสายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variants of Concern) โอไมครอน (Omicron) B.1.1.529 โดยมีดังนี้


เปรียบเทียบความรุนแรงโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน กับ สายพันธุ์อื่น