<#webadvjs#>

??????????????,???????????,?????????y8

TNN online 15 ที่เที่ยวเียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม วันนี้เราขอพาไปเที่ยวกับ 15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตดนสยามกันค่ะ

เชียงราย จังหวัดเมืองรองสดเขตแดนสยามของภาคเหนือ โอบล้อมด้วยขุนเขาและม่านหมอกที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จังหวัดที่ยังคงความเป็นวัฒนธรรมชาวเมืองดั้งเดิม วันนี้เราขอพาไปเที่ยวกับ 15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยามกันค่ะ


1. วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น ที่เที่ยวเชียงรายที่แรกที่เราขอแนะนำ ที่วัดร่องขุ่นแห่งนี้เป็นวัดที่อลังการที่สุดในเชียงราย ออกแบบก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ความของของวัดแห่งนี้คืออุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงินแวววาว และแกะสลักลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร ประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังทีงดงามประณีต ซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตริย์นั่นเอง

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : วัดร่องขุ่น - Wat Rong Khun - White Temple , Chiang Rai , Thailand

วัดร่องขุ่น

ที่อยู่ : ำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด - ปิด : 08.00-17.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 0-5367-3579

เว็บไซต์ :  


2. พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเชียงรายที่เราขอแนะนำ พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บนยอดเขาในวัดพระธาตุดอยุง มีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กัน จากตำนานเปิดเผยว่า เป็นเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนา ที่พระเจ้าอชุตราชทรงอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาบรรจุไว้ในเจดีย์แห่งนี้

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : วัดพระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง 

ที่ตั้ง : 399 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงาย

เวลาเปิด - ปิด : 08.00-18.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 08-0716-5071

เว็บไซต์ :

 

3. พระตำหนักดอยตุง 

พระตำหนักดอยตุง หรือ พระตำหนักสมเด็จย่า เป็นตำหนักบนเนินเขาที่รายล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด สร้างขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ทรงแปรพระราชฐานขณะมาทรงงานที่นี่ พระตำหนักหนักแห่งนี้สร้างแบบล้านนาผสมผสานกับลักษณะบ้านพื้นเมืองของชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เรียกว่าชาเล่ต์  แกะสลักเป็นเชิงลายเมฆที่สวยงามและอ่อนช้อยมากค่ะ

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : DoiTung Club

พระตำหนักดอยตุง

ที่อยู่ : อำเภอแมฟ้าหลวง จังหวัดเชียราย

เวลาเปิด – ปิด : 07.00-18.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 0-5376-7015-7

เว็บไซต์ :


4. วัดพระแก้ว 

วัดพระแก้ว อีกหนึ่งวัดที่สำคัญในเชียงราย วัดแห่งนี้เป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกต ซึ่งในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนได้เกิดฟ้าผ่าที่เจดีย์ร้างองค์หนึ่งจนพังทลาย และพบว่าภายในมีพระพุทธรูปลงรักปิดทองตกลงมา เมื่อกะเทาะออกพบว่าด้านในมีแก้วสีเขียวทั้งองค์ จึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานในที่ต่าง ๆ นั่นเอง

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : เชียงใหม่นิวส์

วัดพระแก้ว 

ที่อยู่ : หมู่ 19 ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 08.00-18.00 น.

เว็บไซต์ : ์


5. สามเหลี่ยมทองคำ 

สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง 3 ประเทศคือ ไทย ลาว และเมียนมา มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมมาบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว เป็นจุดสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปไหว้พระพุทรูป ถ่ายรูปวิว และล่องเรือไปตามน้ำโขงเพื่อชมทิวทัศน์ของสองฝั่ง เป็นอีกสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ


สามเหลี่ยมทองคำ 

ที่อยู่ : ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : สามารถเที่ยวชมได้ตอดทั้งวัน

เว็บไซต์ :


6. วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น เป็นหนึ่งในที่เที่ยวเชียงรายที่ต้องห้ามพลาด ที่นี่เป็นวัดที่มีวิหารสวยงามโดดเด่นสะดุดตา สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ที่นี่มีความโดดเด่นในการออกแบบด้วยศิลปะแนวประยุกต์ ใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้า ตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถสีขาวมุก มีความงดงามวิจิตรบรรจงเป็นอย่างยิ่ง โดยบริเวณพระเศียรยังได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้อีกด้วย
15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : วัดร่องเสือเต้น Blue Temple

วัดร่องเสือเต้น

ที่อยู่ : หมู่บ้านร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 07.00-20.00 น.

เว็บไซต์ :


7. วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง เป็นวัดสำคัญและที่เที่ยวเชียงรายที่น่าสนใจอีกที่หนึ่ง วัดมิ่งเมืองเป็นวัดสำคัญทางโบราณคดีของจังหวัดเชียงราย  มีบ่อน้ำโบราณที่ชื่อ “น้ำบ่อจ๊างมูบ” ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของผู้คนโบราณที่สัญจรเข้าออกเมืองได้มาพักกายบริเวณประตูเมืองเพื่อดื่มน้ำและล้างหน้าให้เกิดสิริมงคล ก่อนจะเริ่มเดนทางออกหรือเข้าสู่เมืองเชียงราย

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : วัดมิ่งเมือง 

วัดมิ่งเมือง

ที่อยู่ : 2415 ถนนเรองนคร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชยงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 08.00 – 17.00 

เว็บไซต์ :


8. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ประกอบด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากล้านช้าง ล้านนา และสุวรรณภูมิ มีเอกลักษณ์คือทาด้วยสีดำทั้งหมด ภายในเป็นที่จัดเก็บผลงานศิลปะและของสะสมของอาจารย์ ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรมและของสะสมจากทั่วโลก เป็อีกหนึ่งที่เที่ยวที่ห้ามพลาดนะคะ

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ตนางแล อเมือง เชียงราย

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ที่อยู่ : 414 หมู่ 13 บ้านดำ ตบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 09.00-17.00 น.

เว็บไซต์ :

 

9. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นที่ประดิษฐานของพ่อขุนเม็งรายมหาราช อยู่ที่บริเวณถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เป็นพระรูปเต็มตัวที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์แบบล้านนาโบราณ เป็นสถานที่สำคัญ ที่ชาวเมืองเชียงรายให้ความเคารพบูชา และนักท่องเที่ยวสามารถมากราบไหว้ขอพรเพื่อวามเป็นสิิมงคล

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

ที่อยู่ : ถนน้าแยกพ่อขุน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : สมารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวัน

เว็บไซต์ :


10. ตลาดแม่สาย

ตลาดแม่สาย เป็นตลาดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาด เพราะที่นี่เป็นแหล่งชอปปิงสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่น สบู่สมุนไพร เครื่องทองเหลือง ขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และของใช้ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผลไม้ราคาถูก และยังสามารถข้ามไปตลาดฝั่งเมียนมา เพื่อเลือกซื้อของได้อีกด้วยนะคะ เที่ยวที่เดียวได้ทั้ง 2 ประเทศแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ 


ตลาดแม่สาย

ที่อยู่ : 209 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพาคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวั


11. เชียงรายไนท์บาซาร์

เท่ยวตลาดแม่สายไปแล้ว มาเที่ยวกันต่อที่เชียงรายไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินที่มาเชียงรายต่อห้ามพลาดนะคะ ที่นี่เป็นตลาดยามค่ำคืนที่ขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมถึงของแฮนด์เมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและขนมไว้ให้นักท่องเที่ยวซื้อติดมือหรือนั่งทานได้บริเวณนั้นอีกด้วยค่ะ อากาศเย็น ๆ เดินชอปชิว ๆ แบบนี้ห้ามพลาดนะคะ

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : เชียงรายไนท์บาซาร์

เียงรายไนท์บาาร์

ที่อยู่ : ตำบลเวียง ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 17.00-21.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 0-5371-3111

เว็บไซต์ :


12. สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ที่เที่ยวเชียงรายอีกที่ที่เราขอแนะนำคือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย แลนด์มาร์ที่ต้องแวะเช็กอินเลยนะคะ ภายในสิงห์ปาร์ค เชียงรายมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เพื่อน ๆ ได้ทำ ซึ่งที่สิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สยงาม ภายในมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถชมความงดงามในบรรยากาศแห่งขุนเขา ละดูพระอาทิตย์ยามเย็นก่อนลับขอบได้แบบ 360 องศาอีกด้วย

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 บ้าแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 08.00-18.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 0-5316-0636-7

เว็บไซต์ :

 

13. ไร่ชาฉุยฟง

ไร่ชาฉุยฟง เป็นไร่ชาชื่อดังของเชียงราย อีกหนึ่งที่เที่ยวเชียงรายที่ห้ามพลาด ที่ไร่ชาแห่งนี้เป็นไร่ชาเขียวที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันได รายล้อมด้วยภูเขาสูง โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได ดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่น นอกจากนี้ยังสามารถลิ้มรสชาและอาหารอร่อย ๆ รวมถึงขนมแสนหวานที่เข้ากันกับไร่ชาแห่งนี้เป็นอย่างมาก

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : ไร่ชาฉุยฟง

ไร่ชาฉุยฟง

ที่อยู่ : 97 หมู่ 8 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 08.30-17.30 น.

เบอร์ติดต่อ : 06-3779-9555

เว็บไซต์ :  


14. ภูชี้ฟ้า

เที่ยวในเมือไปแล้ว มาเที่ยวที่ภูชี้ฟ้ากันบ้างค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงรายที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกตัดกับสีท้องฟ้าที่สวยงามเป็นที่สุด ที่นี่เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่นติดชายแดนไทย-ลาว มีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาวที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลหมอกสวยงามเป็นที่สุด ซึ่งเราขอแนะนำว่าหากจะมาเที่ยว ควรมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์นะคะ เพราะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นและบรรยากาศดีเป็นอย่างมาก

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า-Phu Chi Fa National Park

ภูชี้ฟ้า

ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า 43/1 หมูที่ 24 ตำบลตับเต่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด – ปิด : 08.00-16.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 08-4807-9848

เว็บไซต์ :


15. ดอยแม่สลอง

มากันที่ที่เที่ยวเชียงรายที่สุดท้ายที่เราขอแนะนำกับ ดอยแม่สลอง ที่เที่ยวอันเงียบสงบที่เหมาะกับการพักผ่อน เป็นที่เที่ยวที่สามารถชมต้นพญาเสือโคร่ง หรือต้นซากุระเมืองไทยได้แบบสวยสะดุดตาเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถชมได้ในช่วงฤดูหนาว ต้นเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปีอีกด้วยค่ะ

15 ที่เที่ยวเชียงราย 2565 แอ่วเมืองเหนือ สุดเขตแดนสยาม

ที่มาภาพ : ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง

ที่อยู่ : ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เวลาเปิด - ปิด : เวลาเปิด-ปิด แตกต่างกันไแล้วแต่ละสถานที่

เว็บไซต์ :


ทั้งหมดนี้คือ 15 ที่เที่ยวเชียงราย เมืองรองแดนเหนือที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและสถานที่พักผ่อนมากมาย นักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศหนาวเย็นห้ามพลาดเลยนะคะ และแน่นอนว่าเที่ยวเชียงรายแล้ว อย่าลืมไปเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกหนึ่งจังหวัดของภาคเหนือที่ฮิตที่สุดกันนะคะ >> รวม 15 ที่เที่ยวเชียงใหม่ 2565 เที่ยวธรรมชาติ ตามรอยวัฒนธรรมล้านนา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง