<#webadvjs#>

??????????????,???????????,?????????y8

TNN online ประมวลภาพ ททท.จับมือเจ้าของสวนทุเรียน เปิดโลกเมือนจริงยกระดับการท่องเที่ยวไทย

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

ประมวลภาพ ททท.จับมือเจ้าของสวนทุเรียน เปิดโลกเสมือนจริงยกระดับการท่องเที่ยวไทย

ประมวลภาพ ททท.จับมือเจ้าของสวนทุเรียน เปิดโลกเสมือนจริงยกระดับการท่องเที่ยวไทย

Metaverse Durian เป็นแพลตฟร์มที่มีการจำลองสวนทุเรียนโดยอ้างอิงจากพื้นที่สวนจริง ที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ทุเรียนและข้อมูลสวนทุเรียนผ่านโลกเสมือนจริงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แว่น VR ถือเป็นต้นแบบการทำ Animation on Web 3 ที่แรกของประเทศไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ&nbsp;“Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian” โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ทททและนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ทททร่วมในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่เมตาเวิร์ส (Metaverse) ปูทางสู่การท่องเที่ยวแบบใหม่ผ่านโมเดลต้นแบบ “สวนทุเรียนเสมือนจริง” ที่ โรงภาพยนตร์ NT First Class 2 SF World Cinema ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งจากสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นวิกฤตต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทททมองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เช่น การใช้เงินสกุลดิจิตอลมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างให้เกิด Tourism Metaverse หรือพื้นที่เสมือนจริงสำหรับแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ที่แตกต่างทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ และมีโอกาสใการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเทียวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง

เต็มใจใช้จ่ายเพื่อตอบสนองคุณค่าของประสบการณ์จึงเป็นที่มาของโครงการ Amazing Thailand Metaverse :

Amazing Durian และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ทดลองทำจริงไปพร้อมกัน และสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยมี “สวนทุเรียน” เป็นธุรกิจนำร่องในการเชื่อมโยงจากโลกเสมือนสู่โลกจริงโดยใช้แพลตฟอร์ม Web 3 เข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับ Metaverse Durian เป็นแพลตฟอร์มที่มีการจำลองสวนทุเรียนโดยอ้างอิงจากพื้นที่สวนจริง ที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ทุเรียนและข้อมูลสวนทุเรียนผ่านโลกเสมือนจริงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แว่น VR ถือเป็นต้นแบบการทำ Animation on Web 3 ที่แรกของประเทศไทย ประกอบด้วย ระบบการสร้างตัวตน (Avatar) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกออกแบบเองได้ตามความต้องการ สามารถรองรับผู้ใช้(User) ที่เข้าพร้อมกันได้หลายร้อย Userและยังมีกิจกรรมในรูปแบบ Gamification ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก สะสมเหรียญโทเคนหรือไอเทม เพื่อนำไป

อัพเกรดความสามารถของตัวละครภายในเกมเพื่อแลกรับส่วนลดที่พัก สินค้าและบริการเก่ยวกับการท่องเที่ย

ในรูปแบบ E-voucher เพื่อนำไปสู่การเดินทางในพื้นที่จริง อันก่อให้เกิดกาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและ

กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปพร้อมันโครงการ Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian เป็นโครงการที่นำไปสู่การต่อยอดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ที่จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ออกไปสัมผัสสวนทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์บนพื้นที่เสมือนจริง อีกทั้งยังมีการประยุกต์สินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนกลยุทธ์ของ ทททที่มุ่งส่งเสริมทคโนโลยีดิจิทัลในระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนและร่วมสนุกกับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ได้ฟรี พร้อมทั้งสามารถ

ซื้อและสะสม NFT Collection Amazing Durian in Metaverse ได้แล้วต้งแต่วันที่ 29 เมษายน-31 สิงหาคม 2565

ผ่านทาง www.amazingthailandmetaverse.com จากอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัิการ iOS, Android หรือ

คอมพิวเตอร์พีซี(เมื่อวันที่ 28 เม..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 18ภาพ

ข่าวแนะนำ