บาคาร่าออนไลน์,จีคลับสล็อต,เกมแข่งรถy8

TNN online กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" นั่งนายกเมืองพัทยา

TNN ONLINE

การเมือง

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" นั่งนายกเมืองพัทยา

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นั่งนายกเมืองพัทยา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" นั่ง "นายกเมืองพัทยา" อย่างเป็นทางการ ชี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต

วันนี้ (13 มิ.ย.65) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยที่ประชุม กกต. พิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 จากกลุ่มเรารักพัทยา ซึ่งได้รับผลคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด เป็นนายกเมืองพัทยา

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

อนึ่ง สำนักงาน กกต.ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป.

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นั่งนายกเมืองพัทยา


ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง