บาคาร่าออนไลน์,จีคลับสล็อต,เกมแข่งรถy8

TNN online  ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

TNN ONLINE

การเมือง

ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

 กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. เพิ่มเติม เช็กรายชื่อทั้งหมด 50 เขตที่นี่

ความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศรับรองผลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1 คน และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 45 คนไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันนี้ 14 มิ.ย.  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เพิ่มเติม  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย 

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย ซึ่งครบทั้ง 50 เขตเลือกตั้งแล้ว

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

ประกาศผลการเลือกตั้งส.ก.เพิ่มเติม จำนวน 5 ราย

1. เขตพญาไท นายพีรพล กนกวลัย 

2. เขตห้วยขวาง นายประพฤทธิ์ หาญกิจจะกุล

3. เขตดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต 

4. เขตสายไหม น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี 

5. เขตวังทองหลาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ 

รายชื่อผลการเลือกตั้งส.ก. ทั้งหมด 50 เขต มีดังนี้ ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่


ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่ข้อมูลจาก

ภาพจาก   TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง