บาคาร่าออนไลน์,จีคลับสล็อต,เกมแข่งรถy8

TNN online บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าวันไหน?

TNN ONLINE

สังคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าวันไหน?

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่ 

ความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีกำหนดการและรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 

-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 

-ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)  


วันที่ 15 กรกฎาคม 2565  ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)


ผู้มีสิทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าวันไหน? ภาพจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station / กรมบัญชีกลาง

 ที่มา

ภาพจาก TNN Online / /

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง